jueves, 11 de diciembre de 2014

COMUNICADO contra el acoso y la represión policial al movimiento Antifascista alicantino


"Vemos conveniente informaros de la situación que vivimos el pasado sábado 6 de diciembre en la PROYECCIÓN / CHARLA que organizamos en el CSLA La Cantera (Alicante).

Antes del comienzo ya teniamos un furgón policial patrullando la zona, identificando a lxs asistentes. Con un compañero incluso sacaron a relucir su carácter racista (no es la primera vez que esta persona es identificada y tratada de tal manera).

Tras las identificaciones, dicho furgón junto con otro coche de policía, cubrían las dos vías de entrada al CSLA La Cantera. Estos, identificaron y cachearon a gran parte de lxs asistentes.

Desde el Col·lectiu Antifeixista d'Alacant denunciamos la represión y el acoso policial al movimiento antifascista, llegando al punto de sabotear nuestros actos. A la vez, observamos la impunidad que gozan los actos efectuados por el fascismo, los cuales no reciben ninguna muestra de represión dada su complicidad con el Estado."

Hartxs de ver el progresivo crecimiento de la represión policial en nuestro movimiento, una vez más gritamos alto y claro...

¡SER ANTIFASCISTA NO ES UN DELITO!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Veiem convenient informar-vos de la situació que vivim el dissabte passat 6 de desembre en la PROJECCIÓ / XERRADA que organitzem en el CSLA La Cantera (Alacant).

Abans del començament ja teníem un furgó policial patrullant la zona, identificant als assistents. Amb un company fins i tot van treure a relluir el seu caràcter racista (no és la primera vegada que aquesta persona és identificada i tractada de tal manera).

Després de les identificacions, aquest furgó juntament amb un altre cotxe de policia, cobrien les dues vies d'entrada al CSLA La Cantera. Aquests, van identificar a gran part dels assistents.

Des del Col·lectiu Antifeixista d'Alacant denunciem la repressió i l'assetjament policial al moviment antifeixista, arribant al punt de sabotejar els nostres actes. Alhora, observem la impunitat que gaudeixen els actes efectuats pel feixisme, els quals no reben cap mostra de repressió donada la seva complicitat amb l'Estat."

Farts de veure el progressiu creixement de la repressió policial en el nostre moviment, una vegada més cridem alt i clar...

¡SER ANTIFEIXISTA NO ÉS UN DELICTE!

lunes, 8 de diciembre de 2014

[COMUNICAT I ACCIÓ] 6 de Desembre: No a la Constitució espanyola

El passat dia 6 de desembre, és el dia en que les autoritats espanyoles fan homenatge a l’actual Constitució, la de 1978.

Aquesta constitució només va ser un element més d’eixa falsa Transició que la burgesia i les seves titelles van dur a terme per a netejar la imatge de les institucions franquistes. Com ja sabem, les oligarquies espanyoles van conservar el seu poder i els seus privilegis, perpetuant-se així sota el Règim del 78. Parlem exactament del mateix règim que va reprimir durant anys a punta de fusell qualsevol mostra d’oposició i que ha permés tants assassinats i tortures en presons i comissaries.

Eixa suposada “transició a la democràcia” només va servir per a perpetuar aquest sistema de dominació capitalista i patriarcal, sense mostrar eixe terrorisme obert que suposa el feixisme.

Com a resposta a aquesta Constitució imposada per la força, des del Colectiu Antifeixista d'Alacant i Arran l'Alacantí, hem decidit sabotejar els noms d’alguns carrers, avingudes i places dedicades a assassins, als dies relacionats amb l’imperialisme espanyol, al feixisme o fins i tot a agrupacions col·laboracionistes amb l’Alemanya nazi enviades des de l’Estat.

Des d’ací fem una crida a l’organització antifeixista perquè només coordinant els nostres esforços podrem fer caure aquest règim.

¡FORA LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA!
¡VISCA LA LLUITA ANTIFEIXISTA!

 Militar golpista. Va participar en l'intent de sublevació a la ciutat d'Alacant.

 Alcalá Galiano: sublevat falangista.

 30 de març: dia en que les tropes franquistes van ocupar la ciutat de València el 1939.

 Valero Bermejo: va recolçar el colp d'Estat feixista.

 García Morato: reconegut aviador franquista.

Tinent Robles: militar golpista. Va participar en l'intent de sublevació a la ciutat d'Alacant.

lunes, 1 de diciembre de 2014

Proyección "DIAZ, NO LIMPIÉIS ESTA SANGRE" + Charla (Abusos policiales y represión en Italia desde Génova 2001) - ALICANTE


DIAZ, NO LIMPIÉIS ESTA SANGRE

El sábado 6 de diciembre os esperamos a las 20:00h en el CSLA La Cantera (C/ Julio Antonio Nº. 31, Alicante) donde desde el Col·lectiu Antifeixista d'Alacant proyectaremos la película "Diaz, no limpiéis esta sangre", la cual trata de la brutal irrupción policial en la Escuela Díaz y las posteriores agresiones el último día de la cumbre del G-8.

Tras ésta, también podréis disfrutar de una charla de dos compañeros italianos sobre los "abusos policiales y represión en Italia desde Génova 2001".

Al final de la tarde-noche habrá bebida y picoteo a precios muy populares. 

¡Salud y lucha!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El dissabte 6 de desembre us esperem a les 20:00h en el CSLA La Cantera (C/ Julio Antonio Nº. 31, Alacant) on des del Col·lectiu Antifeixista d'Alacant projectarem la pel·lícula "Díaz, no limpiéis esta sangre", la qual tracta de la brutal irrupció policial a l'Escola Díaz i les posteriors agressions l'últim dia del cim del G-8.
Després de la projecció, també podreu gaudir d'una xerrada de dos companys italians sobre els "abusos policials i la repressió a Itàlia des de Gènova 2001".

Al final de la tard-nit haurà begudes i picaeta a preus molt populars.

¡Salut i lluita!

ANTIFEIXISTESALACANT@GMAIL.COM

ANTIFEIXISTESALACANT@GMAIL.COM