martes, 11 de diciembre de 2012

¡ALFON LIBERTAD!


Solidaridad Antifascista desde Alicante con el compañero Alfon, detenido y encarcelado injustamente desde la pasada Huelga General del 14N por un claro montaje policial. La represión con Alfon es tal como para aplicarle el régimen F.I.E.S (Fichero de Internos de Especial Seguimiento) por lo que es vigilado con lupa día y noche.

Desde aquí reivindicamos que sus métodos fascistas no callarán nuestras voces. Estamos con familia, amigos y compañeros de Alfon, porque la lucha es el único camino.

¡ALFON LIBERTAD!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Solidaritat Antifeixista des d'Alacant amb el company Alfon, detingut i empresonat injustament des de la passada Vaga General del 14N per un clar muntatge policial. La repressió amb Alfon és tal com per a aplicar-li el règim F.I.E.S (Fitxer d'Interns d'Especial Seguiment) pel que és vigilat amb lupa dia i nit.

Des d'ací reivindiquem que els seus mètodes feixistes no callaran les nostres veus. Estem amb família, amics i companys d'Alfon, perquè la lluita és l'únic camí.

¡ALFON LLIBERTAT!

ANTIFEIXISTESALACANT@GMAIL.COM

ANTIFEIXISTESALACANT@GMAIL.COM