martes, 29 de abril de 2014

Des d'Alacant, ¡Llibertat jovent combatiu!


28 d'abril:

Més de 20 detingudes per ser inconformistes i no veus silenciades. Detinguts per "enaltiment del terrorisme" a les xarxes socials.

L'estat opressor tem la difussió de les seves pràctiques terroristes i respon amb repressió, tractant que no es compte l'altra història.

Mostrem-los la nostra capacitat d'organitzar el moviment de resistència.

SOLIDARIDAD, ORGANITZACIÓ, ¡NO PASSARAN!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 de abril:

Más de 20 detenidxs por ser inconformistas y no voces silenciadas. Detenidxs por "enaltecimiento al terrorismo" en las redes sociales.

El estado opresor teme la difusión de sus prácticas terroristas y responde com represión, tratando de que no se cuente la otra historia.

Demostremos nuestra capacidad de organizar el movimiento de resistencia.

SOLIDARIDAD, ORGANIZACIÓN, ¡NO PASARÁN!


No hay comentarios:

Publicar un comentario

ANTIFEIXISTESALACANT@GMAIL.COM

ANTIFEIXISTESALACANT@GMAIL.COM